Wie is Fernand Khnopff?

Fernand Khnopff was een Belgische symbolistische schilder, beeldhouwer en ontwerper uit de tweede helft van de 19de en begin 20ste eeuw.

 

De schilderijen van Fernand Khnopff behoren tot het symbolisme. Khnopffs meest bekende onderwerpen zijn landschappen te Fosset, portretten van dames uit de Brusselse bourgeoisie, stadsgezichten van Brugge en symbolistische composities. Uit de meeste doeken spreekt een mysterieuze, bevreemdende sfeer. Zijn personages vertonen vaak androgyne trekken. Zijn meesterwerk is De liefkozing uit 1896, een afbeelding van Oedipus die zich tegen de sfinx aanvlijt ( zie boven).

 

Wat hij met Grembergen te maken heeft leest u verder op deze pagina.

Afkomst

Langs vaders kant was de familie Khnopff afkomstig uit de buurt van Wenen. De voorouders van onze kunstschilder verbonden zich in de 16de eeuw aan het aartshertogelijk hof te Wenen.

 

Verbonden aan het gezelschap van aartshertog Albrecht ging de familie Khnopff naar Portugal. Later in 1608 reisde de familie samen met de aartshertog naar de Nederlanden. Vanaf 1621 vestigde de familie Khnopff zich te Brussel waar ze hoge administratieve ambten vervulden, tevens kozen zij ook voor militaire en rechterlijke loopbanen.

 

In deze rechterlijke functies vinden wij de vader en grootvader van onze kunstenaar terug. Grootvader Jean Joseph Khnopff was verbonden aan de Brugse balie. Zijn echtgenote Marguerite De Ridder bracht op 3 januari 1826 Edmond Jean Joseph op de wereld die de vader zou worden van onze schilder. Evenals zijn vader koos hij voor een juridische loopbaan en zo kwam hij terecht bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

 

De voorzitter van deze rechtbank was sinds juli 1855 Constant Xavier Ghislain Dommer. Deze had carrière gemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Hij huwde op 5 augustus 1830 met Alina Isabella Mortgat op haar beurt dochter van Lodovicus Mortgat en Maria Theresia de Wapenaert de Kerrebrouck. Getuige op dit huwelijk was de toenmalige Procureur des Konings Albert Henri Lemaire, burgemeester van Grembergen tussen 1846 en 1852. Uit dit huwelijk werd in 1837 Léonie Josephine Ghislaine Dommer geboren.

 

Edmond Jean Joseph Khnopff en Leonie Josephine Ghislaine Dommer traden op hun beurt in het huwelijk. Dit te Dendermonde op 18 november 1857. Op 12 september 1858 werd hun eerste zoon geboren genaamd Fernand Edmond Jean Marie Khnopff.