De werkgroep Geschiedenis Grembergen zag het levenslicht op 30 mei 1996. Op uitnodiging van Patrick De Landtsheer en Wim Decommer kwamen toen een aantal personen samen die via een informeel gesprek hun interesse hadden laten blijken voor plaatselijk historisch onderzoeken om een vorm van samenwerking tot stand te brengen.

De eerste leden van de werkgroep waren:

                Boon Fernand, Decommer Wim, De Keersmaeker Gust, De Keyzer Marie-Louise, De Landtsheer Patrick, Dilewyns Marc, Langbeen Daniëlle, Poppe Julienne, Van Goethem Raf en Van Mele Gerarda.

 

Tijdens de eerste vergadering bleek dat de aanwezigen heel wat documentatie bezaten over uiteenlopende thema’s zoals overstromingen, herbergnamen, foto’s en prentkaarten over Grembergen, kermisdinsdag en nog zoveel meer.

 

De werkgroep probeerde van in het begin zo ruim mogelijk te werken. Daarom werd en wordt elk jaar een bepaald thema gekozen, waarrond de leden historische opzoekingen deden en doen en materiaal verzamelen. De vorderingen worden in de maandelijkse vergaderingen besproken. Het resultaat van dit werk mondt elk jaar uit in een Grembergs erfgoedweekend (van vrijdagavond tot maandagnamiddag) tijdens de septemberkermis, met een gratis toegankelijke thematentoonstelling op het gemeentehuis. Deze tentoonstellingen werden begeleid door een aantal publicaties van boeken en brochures.

 

Volgende thema’s kwamen al aan bod:

                1997: Het oude Grembergen in beeld

                1998: Kermisdinsdag

                1999: Het schoolleven in Grembergen

                2000: Grembergen vroeger en nu

                2001: Processies

                2002: Grembergen overstroomd

                2003: Voetbalploegen

                2004: Overzichtstentoonstelling van acht jaar werkgroep

                2005: Cafés in Grembergen

                2006: Grembergen in kaart en vanuit de lucht

                2007: Grembergse boerderijen en hun families

                2008: Agrarisch Grembergen

                2009: Groeten uit Grembergen

                2010: 1710-2010 300 jaar Sint-margaretakerk

                2011: Grembergse zelfstandigen rond 1950 (van 1945 tot 1965)

                2012: Grembergse bal en wielersport

                2013: 1863-2013 150 jaar Kindsheid JESU in Grembergen

                2014: Grembergen in de Groote Oorlog

                2015: Dubbeltentoonstelling:

                           1840-2015: 175 jaar Koninklijke Harmonie St-Cecilia Grembergen

                           1715-2015: 300 jaar St-Elooigilde & St-Elooikapel

                2016: Onze Grembergse sporters vroeger en nu

                2017: 1842-2017 175 jaar gemeentelijk onderwijs in Grembergen

                2018: Wijken en straten in Grembergen.Oudstrijders uit WO I.

                2019: 1000 jaar "Grendberga"

                2020: geen tentoonstelling wegens corona

                2021: Oudstrijders 1940-1945 en vredesfeesten

                2022: Gemeentepolitiek tussen 1795 en 1976

Op 02 september 2008 werd de werkgroep lid van de Dendermondse stedelijke cultuurraad in de sectie algemeen cultureel werk.

 

Op 05 maart 2009 richtte onze werkgroep de vraag aan het stadsbestuur om een lokaal te kunnen huren in het voormalige Grembergs gemeentehuis. Dit voor de maandelijkse vergaderingen en het bewaren van het archief. Op 27 mei 2009 kregen wij hierover goedkeuring van de gemeenteraad. Zo beschikten wij vanaf 29 juli 2009 over onze locatie in het voormalige gemeentehuis. Het archief werd hierop verhuisd en gerangschikt om dit in de toekomst open te stellen voor het publiek.

 

Het huidige bestuur bestaat uit volgende leden:

 

Voorzitter: Dilewyns Marc

Secretaris: Osselaer Camiel

Archivaris-penningmeester: Vermeir Raph

Leden: Van der Poorten Richard

             Verstraeten Tarcy

             D' Hollander François

             Verstraeten Geneviève

             Verbeeck Maurits

             Claire Weyn

             Van der Stock Peter

             Jacobs Freddy